Logo Syrenka Warszawska Biała Syrenka w Niebieskim Kole

Miasto StołeczneWarszawa

A A A
Razem dla czystego powietrza

Warszawski Indeks Powietrza

Czy wiesz jaki jest dziś Warszawski Indeks Powietrza?

Na mapie aktualnie pokazują się wartości Warszawskiego Indeksu Powietrza Ogólnego.

Wybierz WIP ZDROWOTNY, jeśli należysz do jednej z czterech grup ryzyka zdrowotnego związanego zanieczyszczeniami powietrza.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie są zalecenia dla ogółu mieszkańców Warszawy, wybierz WIP OGÓLNY.

Po wyborze indeksu należy wybrać punkt pomiarowy, dla którego chcemy zobaczyć poziom indeksu i prognozę; możemy to zrobić klikając na znacznik na mapie bądź na nazwę stacji na panelu nad mapą.

PUNKT POMIAROWY: WIOŚ